Skip to content
تشخیص جنس اصل و فیک در خرید

نحوه تشخیص جنس اصل و فیک در خرید

چرم طبیعی در آیتم های اصلی و رکسین در آیتم های فیک

چرم طبیعی طرحی نامنظم دارد و چرم تقلبی طرحش یک دست است. از طرفی چرم اصلی بویی ماندگار و همیشگی دارد و بوی چرم تقلبی کاملا مشخص است که از مواد شیمیایی استفاده شده است.

تشخیص جنس اصل و فیک در خرید

زیپ های نرم و مرغوب در جناس اصل

به راحتی می توانید با باز و بسته کردن آن،‌ به اصل بودن آن پی ببرید. باید به راحتی باز و بسته شود و همه ی قسمت های آن سنگین باشند و از یک رنگ ساخته شده باشند. به رنگی که روی قسمت سگک آن کشیده شده است هم توجه کنید. باید طبیعی باشد.

تشخیص جنس اصل و فیک در خرید

تشخیص اجناس اصل با لمس کردن رویه جنس

معمولا این جنس خوب هم در داخل و هم در بیرون لباس ها قابل حس است.

تشخیص جنس اصل و فیک در خرید